Svensson, Antero

Svensson, Antero Johannes (f. 30/11 1892 Reso, d. 26/4 1946 Tavastehus), militär, generalmajor (1941), Mannerheimriddare nr 5 (16/8 1941). Svensson verkade som jägarvärvare i Åbotrakten, innan han i november 1915 anslöt sig till jägarbataljonen i Lockstedt. Han deltog i kriget 1918 som plutonchef i Nylands dragonregemente, studerade vid Krigshögskolan 1924-26 och avlade examen, var lärare i krigshistoria och strategi vid skolan 1927 -30, militärattaché i Polen, Tjeckoslovakien och Rumänien 1930-33. Under vinterkriget var Svensson kommendör för skyddstrupperna på Karelska näset och blev senare brigad- och divisionskommendör. I fortsättningskriget var han divisionskommendör samt tf. kommendör för VI, V och VII armékårerna på Aunusnäset. Han förde 1/8 1943-5/12 1944 befälet över V Armékåren och ledde därvid de framgångsrika avvärjningsstriderna vid Viborgska viken i juni/juli 1944. Efter kriget var Svensson brigadkommendör. (Erik Appel)SvenssonAntero2_SB.jpg

Svensson, Antero. Var 1927-30 lärare i krigshistoria och strategi vid Krigshögskolan. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
andra världskriget, finska inbördeskriget, officerare, jägarrörelsen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 30.05.2012
Uppdaterat 03.06.2017