Svenska centralarkivet

Svenska centralarkivet, svenskspråkigt föreningsarkiv, Hfrs, gr. 1976, har till uppgift att insamla och förvara material om samhällelig och kulturell verksamhet i Finland. S. upprätthålls av Svenska arkivföreningen, i vilken Svenska folkpartiet och med detta förbundna organisationer och organ är medlemmar. Arkivets samlingar består till största delen av handlingar och protokoll, som olika partiinstanser och svenskspråkiga organisationer överlåtit. Det är ett av de tolv privatarkiv som erhåller statsbidrag för verksamheten (arkivverket).
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
Ämnesord
föreningar, arkiv, kulturverksamhet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 03.06.2017 av Import