Sonderkommando Nord

Sonderkommando Nord, tyskt underrättelseorgan under andra världskrigets slutskede, med uppgift att organisera underrättelse- och sabotageverksamhet i Finland, Sverige och de baltiska länderna. Det bestod av ett miltärt (Abwehr) underrättelseorgan som under fortsättningskriget 1941-44 varit verksamt i Hfrs och där kallats Büro Cellarius. Sedan tyskarna i mitten av september 1944 nödgats lämna s. Finland efter det finländska vapenstilleståndet med Sovjetunionen flyttades organet till badorten Heringsdorf vid den pommerska kusten och döptes om till S. Det stod nu totalt under inflytande av SS, som planerade att upprätta en motståndsrörelse som skulle verka i Finland om landet drabbades av sovjetisk ockupation. S. utbildade bl.a. en handfull finländska radister och sabotörer (den mest namnkunnige var Lauri Törni), men verksamheten kom aldrig på allvar i gång, detta främst p.g.a. de kaotiska förhållandena i Tyskland som stod inför sitt sammanbrott. (A. Alava, Erikoisosasto Pohjoinen, 1978) (Henrik Ekberg)
Aktörer
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
andra världskriget, underrättelsetjänster, sabotage (målinriktad skadegörelse), Baltiska staterna
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 06.06.2017 av Import