Büro Cellarius

Büro Cellarius, avdelning av den tyska militära underrättelsetjänsten (Abwehr) i Hfrs under fortsättningskriget 1941-44, uppkallad efter sin chef, Fregattenkapitän Alexander Cellarius. B. arbetade uppdelad på sektioner för underrättelseverksamhet (I), sabotage (II) och kontraspionage (III). Den förstnämnda leddes av Cellarius själv. Sedan tyskarna i september 1944 tvingats lämna Finland döptes organet om till Sonderkommando Nord. (Henrik Ekberg)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 01.03.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 01.03.2011 av Import