soldathem

soldathem, fritidslokaler för värnpliktiga på kasernområdena, vanligen omfattande kafé och bibliotek där det numera finns datorer med internetanslutning som de värnpliktiga får använda. S. upprätthålls av soldathemsföreningar, som även anordnar fritidssysselsättning i form av bl.a. kurser. En pionjär för soldathemsverksamheten var Katri Bergholm (Bergholm, Axel). Soldathemsförbundet (Sotilaskotiliitto, Hfrs, gr. 1921) är landets äldsta frivilliga försvarsorganisation. Förbundet hade 2006 fyrtio medlemsföreningar, av vilka Kustsoldathemsföreningen (Rannikkosotilaskotiyhdistys, Hfrs, gr. 1918) med drygt 400 medlemmar är en av de äldsta; störst är Rajasotilaskotiyhdistys (gr. 1946) som har 650 medlemmar och bedriver verksamhet i gränstrakterna. Vid Nylands brigad verkar Dragsviks soldathemsförening, gr. 1951. 2005 fanns 50 s., 21 lägersoldathem och 33 mobila enheter som betjänar de värnpliktiga t.ex. under manövrar. Verksamheten baserar sig huvudsakligen på frivilliga, oavlönade insatser av ca 7 000 soldathemssystrar. Dessutom arbetar i soldathemmen omkring 300 avlönade personer. (H. Virkkunen, 20-årigt soldathemsarbete, 1941; J. Lahtero, Vihreät sisaret, 1974; Sotilaskotisisaret sodassa, red. A. Vanonen, 2003)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
bibliotek, kaféer, soldathem, fritidslokaler
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009
Uppdaterat 06.06.2017