Bergholm, Axel

Bergholm, Karl Axel (f. 6/11 1841 Sibbo, d. 18/4 1924 Borgå), skolman och genealog, fil. kand. 1864. B. verkade som lärare i Borgå 1866-78 och i S:t Michel 1878-85 samt var från sistnämnda år lektor i historia och modersmålet vid Borgå lyceum, vars rektor han var 1896-1910. Vid sidan av sin lärarverksamhet ägnade sig Bergholm åt släktforskning. Bland hans skrifter märks släktboken Sukukirja - Suomen aatelittomia sukuja (2 bd, 1893-1901), ett grundläggande verk inom finländsk personhistorisk forskning, samt arbetet Finska senatens medlemmar och tjänstemän 1809-1909 (1912). Erhöll professors titel 1907. - Hans dotter Edith Maria Bergholm (1867-1925), som 1895-1913 var lärare i matematik och franska vid Borgå samskola, inrättade 1912 Institutet för unga flickor i Borgå. - Son till honom var biblioteksmannen, honorärprofessorn (1946) Axel Herman Bergholm (1876-1949), som 1920-46 tjänstgjorde som överbibliotekarie vid Riksdagsbiblioteket. Dennes hustru från 1900, Katri Bergholm (1878-1949), dotter till senator K.E.F. Ignatius, var en av förgrundsgestalterna inom soldathemsverksamheten, bl.a. som ordförande i Finlands soldathemsförbund 1921-37.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, personer (individer), släktforskare, lektorer (lärare)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 06.04.2016