Schauman, Waldemar

Schauman, Fredrik Waldemar (f. 10/8 1844 Hfrs, d. där 16/9 1911), militär, generallöjtnant (1896), far till Sigrid och Eugen Schauman, bror till Teodor Schauman. Han utexaminerades 1862 från kadettskolan i Fredrikshamn, avancerade 1875 till överste i generalstaben och utsågs 1885 till föredragande för finländska militära ärenden hos krigsministern, blev generalmajor 1886, chef för generalguvernörens stab för finska militären 1888 och samtidigt ordförande i överkrigsdomstolen 1889. Schauman utnämndes 1894 till guvernör i Vasa län och tog 1898 plats i senaten som chef för militieexpeditionen. Han erhöll följande år avsked från militärtjänsten, framtvunget av Bobrikov, men kvarstod i senaten med geheimeråds rang till 1900, då han avgick i protest mot förryskningsåtgärderna. Efter sonen Eugen Schaumans attentat mot generalguvernören häktades Schauman anklagad för högförräderi, men frikändes 1905, sedan de politiska förhållandena förändrats.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Sigbritt Backman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
generaler, guvernörer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 31.07.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 09.06.2017 av Import