Schauman, August

Schauman, Josef August (f. 7/7 1826 Hfrs, d. där 28/8 1896), tidningsman, fil.mag. 1850. S. var en av de första yrkesjournalisterna i Finland och kom att göra en i många avseenden banbrytande insats. Som redaktör för Morgonbladet (1853-55, Helsingfors Morgonblad), veckotidningen Papperslyktan (1859-61) och Helsingfors Tidningar (1861-63) utvecklade S. en eminent förmåga att trots sträng censur kunna ta ställning till dagsaktuella politiska frågor. Han var ursprungligen anhängare av Snellman, men råkade senare som liberal (även i språkfrågan) upprepade gånger i polemik med denne, bl.a. om januariutskottet, vars sammankallande S. energiskt sökte motarbeta.

Efter en kortare paus i tidningsarbetet, framkallad av dispyten med Snellman, grundade S. 1864 en helt ny tidning, Hufvudstadsbladet, som främst var avsedd att vara en lokaltidning för de svensktalande lägre klasserna i huvudstaden. Detta företag drevs framgångsrikt av S. fram till 1885, då det lämnades i andra händer. Han deltog i alla lantdagar under tiden 1863-94 och tillhörde undertecknarna av liberalernas upprop 1880 (liberala partiet). På äldre dagar sysselsatte han sig med att nedteckna sina minnen; hans Nu och förr (1886) och Från sex årtionden i Finland (1892-94) intar en framträdande plats i finländsk memoarlitteratur och ger goda inblickar i 1800-talets borgerliga kulturkrets.

SchaumanAugust

Schauman, August. Engagerade sig även i nykterhetsrörelsen som ordförande i Måttlighetens vänner. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar, politiker, journalister, liberala partier
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.05.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2017 av Import