Helsingfors Morgonblad

Helsingfors Morgonblad grundades 1832 och redigerades till 1837 av J.L. Runeberg med bl.a. Elias Lönnrot som flitig medarbetare. Under denna tid fick tidningen sitt största värde genom redaktörens egna uppsatser och vittra alster samt genom hans verksamhet som kritiker. Runeberg efterträddes av bl.a. Fabian Collan (1841-44), som började förnya tidningen i enlighet med de journalistiska krav som J.V. Snellman uppställt för den finländska pressen. Den riktade sig i första hand till universitetsvärlden, prästerskapet och ämbetsmännen. Från 1845 uppträdde bladet i utvidgat format under det nya namnet Morgonbladet med Fredrik Berndtson som chefredaktör 1845-49. Senare redigerades det av August Schauman från 1853 till 1855, då det trots större spridningssiffror än någonsin tidigare tvingades upphöra främst p.g.a. svårigheter med censuren.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import