SalmisSalmis, fi. Salmi, f. d. kommun på n. stranden av Ladoga, belägen inom det område som 1944 avträddes till Sovjetunionen. Salmis, som hade en övervägande grekiskortodox befolkning, ingick på 1600-talet i Salmis grevskap (se greve) och på 1800-talet i ett donationsgods, som omfattade Salmis, Suojärvi och Korpiselkä socknar samt delar av Ruskeala, totalt ca 0,5 milj. ha. Största delen av godset inköptes 1873 av finska staten och såldes därefter till bönderna. I Salmis grundades 1632 en köping, som dock redan vid mitten av 1600-talet nedsjönk till obetydlighet. (I. Sourander, Salmen pitäjän vaiheita ja piirteitä Laatokan-Karjalan historiasta, 1937; A. Viljanto, S., 1952) -

Hyrsyläkröken

Viborgs län

Salmis, by i Sydösterbotten med slagfält från 1808-09 års krig, se Kuortane. (A. Viljanto, S: Salmin pitäjän muistojulkaisu, 1991)


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: SigbrittBackman
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, kommuner, befolkning, bebyggelse, ytformer, näringsstruktur, bebyggelsehistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.06.2010 av Sigbritt Backman
Uppdaterat 28.06.2010 av Import