Rosendal, (Mauno)

Rosendal, Magnus (Mauno) (f. 8/9 1848 Tavastkyro, d. 21/10 1917 Uleåborg), skolman och väckelsetalare, fil.kand. 1873. Rosendal var lektor i religion och svenska vid Svenska lyceum i Uleåborg från 1877 till 1888, då han flyttade över till stadens finska lyceum, för vilket han även var rektor 1891-1902; skild från lektorstjänsten av politiska orsaker 1903-07, avgick 1911. Han grundade även (1902) och förestod Uleåborgs finska samskola.

Rosendal kom i mitten av 1880-t. i beröring med den pietistiska rörelsen ( Wilhelmi Malmivaara, Juho Malkamäki) och blev snart känd som en kraftig talare på väckelsemöten. Från 1901 var han en av det passiva motståndets centralgestalter och var landsförvisad 1903-05. Rosendal representerade borgarståndet vid lantdagen 1905-06 och tillhörde enkammaren 1908-09 (ungfinne). Han utgav bl.a. ett stort arbete om väckelserörelserna i Finland, Suomen herännäisyyden historia XIX:lla vuosisadalla (4 bd, 1902-17) samt den pietistiska romanen Herran tuli (1914), som blev mycket populär. Den utkom i ett tiotal upplagor på finska och översattes bl.a. till svenska och danska. (A. Oravala, M.R., 1922)Rosendal.jpg

Rosendal, Mauno. Var från 1901 en av det passiva motståndets centralgestalter. Han blev landsförvisad 1903. Foto: Museiverket, A. Larsson, Upsala.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, svenska, religioner, väckelserörelser, pietism
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 12.06.2017 av Import