Malmivaara, Wilhelmi

Malmivaara (t. 1900 Malmberg), Wilhelmi (f. 13/2 1854 Lappo, d. där 12/1 1922), väckelseledare, son till N.G. Malmberg. Han tog studenten 1874 och prästvigdes 1876; liksom fadern var han en medryckande och begåvad talare. Som adjunkt i Kiuruvesi gav Malmivaara upphov till en stark förnyelse av den pietistiska väckelsen, som efter några lekmannapredikanters död hade saknat ledargestalter. Malmivaara insåg att väckelserörelsen behövde ett språkrör och började 1888 utge och redigera Hengellinen kuukausilehti. Tillsammans med bl.a. Mauno Rosendal i Uleåborg grundade han 1892 förlaget Herättäjä.

Malmivaara strävade genom sin förkunnelse efter att knyta väckelsen närmare kyrkan. Han blev 1892 kyrkoherde i Paavola och 1900 i sin forna hemsocken Lappo. På finskt håll kom han snart att framstå som de väcktas obestridliga ledare i landet. Malmivaara förenade sin väckelsekristendom med ett starkt nationalistiskt patos. Vid lantdagarna 1897-1904 representerade han prästeståndet och 1907-19 satt han på finska partiets (från 1918 samlingspartiets) mandat i enkammarlantdagen. Han utgav andlig litteratur, skrev psalmer, förnyade Siionin virret och utgav sina memoarer Puoli vuosisataa heränneiden keskuudessa (1914). (A. Oravala, W.M., 1929)

Hans son, teol.dr h.c. (1945) Väinö Malmivaara (1879-1958), kyrkoherde i Kiuruvesi 1926-43, var 1943-54 biskop i Uleåborgs stift. En av dennes söner, Jukka Malmivaara, gick i faderns och farfaderns fotspår.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 09.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 09.06.2011 av Import