Ringbom, Sixten

Ringbom, Sixten Ivar Alexander (f. 27/7 1935 Åbo, d. där 18/8 1992), konsthistoriker, fil.dr 1965, son till Lars-Ivar R. Han var 1959-63 amanuens och 1963-70 underbibliotekarie vid Donnerska institutet vid Åbo Akademi, där han 1970 blev professor i konsthistoria med konstteori. Bland R:s arbeten märks doktorsavhandlingen Icon to narrative (1965, ny uppl. 1983, fransk uppl. 1995), som behandlar den dramatiska närbildens uppkomst i det medeltida andaktsmåleriet.

Med verket The Sounding Cosmos, en studie över det abstrakta måleriets källor (1970, postumt på japanska 1995), hamnade R. ut i den internationella hetluften, där motsägelser och avvikande åsikter var legio. Enligt många kan detta verk vara det internationellt viktigaste han skrev. Han var 1969-73 huvudredaktör för Finsk Tidskrift och redigerade och medarbetade i verket Konsten i Finland. Under en tid som forskarprofessor (den första i konstvetenskap i landet) på 1980-t. hann han skriva ett par böcker om helt andra ämnen än förr: Art history in Finland before 1920 (1986) och den magistrala Stone, style and truth. The vogue for natural stone in Nordic Architecture 1880-1910 (1987); 1989 utkom verket utökat med en essä under rubriken Det ytliga djupet. Den tilltänkta festskriften till hans 60-årsdag (1995) blev istället en minnesbok med titeln Icon to cartoon. A tribute to S.R. (1995) där 22 konsthistoriker från Finland, Norden, Israel, Holland, Tyskland, England och USA medverkade, ett tydligt bevis på R:s solida rykte världen över. (Rolf Nummelin)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import