Konsten i Finland

Konsten i Finland, bokverk om Finlands konst från medeltiden till våra dagar, som behandlar medeltida kyrkokonst, arkitektur, konsthantverk, bildkonst och skulptur. Boken utkom 1979 och var författad av ett antal framstående finlandssvenska konsthistoriker, bland dem professorn vid Åbo Akademi Sixten Ringbom, som redigerade verket. Verket och dess redaktion erhöll statens pris för informationsspridning 1980; en nyutgåva av boken utkom 1987. En grundligt omarbetad upplaga redigerad av Rolf Nummelin utkom 1998, och inkluderade nya avsnitt om bildkonst, formgivning och den arkitektoniska utvecklingen under efterkrigstiden. Denna upplaga översattes till finska (Suomen taiteen historia, 1998) och engelska (Art in Finland, 2000). Utgivare var Schildts förlag.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: HenrikEkberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 12.10.2011 av Henrik Ekberg
Uppdaterat 12.10.2011 av Import