Renvall, Torsten Thure

Renvall, Torsten Thure (f. 23/10 1817 Åbo, d. där 16/10 1898), ärkebiskop, far till Thorsten Renvall. Han blev fil.kand. 1840 och var lektor i historia vid gymnasiet i Vasa 1845-51 och i Åbo 1852-58. R. upplevde en religiös väckelse under sin tid i Vasa och anslöt sig senare till den av J.T. Beck i Tübingen präglade teologiska riktningen; lät prästviga sig 1857 och utsågs följande år till domprost i Åbo. Han hade en framsynt och saklig inställning till de förslag till kyrkliga reformer som i slutet av 1800-talet framfördes på olika håll, men har av eftervärlden även blivit ihågkommen för antisemitiska uttalanden. Renvall åtnjöt stort anseende bland prästerskapet och valdes 1884 i det närmaste enhälligt till ärkebiskop. Han var finsksinnad, och under hans tid som ärkebiskop övergick domkapitlet i allt högre grad till att använda finska som arbetsspråk. (E. Paunu, Torsten Thure Renvall, 1952; G. Leppänen, Arkkipiispan perhe ja Aino Ackté, 1966; E. Murtorinne, Suomen kirkon historia 3, 1992)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, ärkebiskopar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 13.06.2017