Renvall, Thorsten

Renvall, Klas Thorsten Gustaf (f. 10/3 1868 Åbo, d. 5/11 1927 Hfrs), naturalhistoriker, fil.dr 1911, bror till Heikki Renvall. Han var 1898-1904 lärare vid Åbo finska lyceum, 1904-25 äldre lektor i naturalhistoria och geografi vid Svenska reallyceum/lyceum i Åbo och 1925-27 äldre lektor vid Helsingfors svenska lyceum. Renvall anslöt sig under kriget 1918 till Nystadskåren och var på våren detta år den ene av två konkurrerande befälhavare för en nordlig frikår, som trängde fram till Ishavet i Petsamo. Nystadskårens expedition till Åland skildrade Renvall i Skuggornas bok (1922); som genmäle till kritiken utgav han 1924 Nya blad till skuggornas bok. Han publicerade vidare tre diktsamlingar och arbetet Fågel-biologiska skizzer (1909, 2:a utv. uppl. 1912), där kråkan bl.a. framställs som ett första rangens nyttodjur.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
lärare, naturhistoria
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 13.06.2017