Renvall, (Heikki)

Renvall, Henrik (Heikki) Gabriel (f. 19/1 1872 Åbo, d. 1/6 1955 Hfrs), försäkringsman och politiker, jur.utr.dr 1900. Renvall tog aktivt del i studentpolitiken som en av de finsksinnades ledare, tillhörde under det passiva motståndets tid Kagalens styrelse och var senare medlem av Aktiva kommittén, som förberedde frihetskampen. Han var huvudredaktör för Helsingin Sanomat 1904-06, docent i nationalekonomi och statistik vid Helsingfors universitet 1906-17 och tf. professor i nationalekonomi vid Tekniska högskolan 1909-11.

Renvall tillhörde borgarståndet vid de två sista ståndslantdagarna, var 1907-08 och 1910-13 ungfinsk ledamot av enkammarlantdagen och 1922-23 riksdagsman (saml.). Han blev i november 1917 chef för senatens handels- och industriexpedition och var i januari-april 1918 tf. (vice) ordförande i den interimistiska Vasasenaten och samtidigt tf. chef för ekonomiedepartementets kansli samt för ecklesiastikexpeditionen; avgick ur regeringen i oktober 1918 med ministers titel. Renvall utsågs 1916 till bitr. direktör i livförsäkringsbolaget Kaleva och var dess vd 1925-46. Han var 1901-17 gift med operasångerskan Aino Ackté. - Deras son, den kände gynekologen, med.o.kir.dr (1941) Mies Renvall (1908-1998), som 1939 antog namnet Reenkola, var 1955-73 överläkare vid Raumonejdens kretssjukhus. Han utgav 1976-77 två sexuellt frispråkiga memoarböcker, Mammanpojasta naisten mieheksi och Naistenmiehestä mieheksi. Syster till honom var skådespelaren Glory Leppänen.

RenvallHeikki

Renvall, Heikki. Var vid sidan av mycket annat en av Börsklubbens i Hfrs grundare. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: UVF-redaktion
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
politiker, försäkringsbranschen
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 13.06.2017 av Import