Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat, dagstidning som utkommer i Hfrs sedan 1904; efterträdde Päivälehti, gr. 1899, som förstnämnda år indrogs av myndigheterna. Tidningen utvecklades under Eero Erkkos och sonen Eljas Erkkos chefredaktörskap till Finlands största; upplagan nådde 1939 100 000 exemplar. Tillväxten fortsatte efter kriget, bl.a. under sonsonen Aatos Erkkos chefredaktörskap som varade fram till 1970. Bland dennes efterträdare märks Simopekka Nortamo.

Helsingin Sanomat representerade först de konstitutionella och frisinnade ungfinska kretsarna, blev 1919 organ för framstegspartiet, men betecknar sig sedan 1932 som oavhängig. Den försvarade Finlands konstitutionella rättigheter under den ryska tiden och trädde även senare (t.ex. i början av 1930-talet) upp till den lagliga samhällsordningens försvar. Tidningens linje kan betecknas som liberalt borgerlig, men dess journalistkår företräder ett brett spektrum av samhällsopinioner. Helsingin Sanomat är numera en av Nordens ledande tidningar, även om upplagan minskat från 446 380 (2001) till 397 830 (2009), och främst p.g.a. sin storlek den mest inflytelserika rösten i den finländska presskören. Den utges av bolaget Sanoma Oy. (A. Rytkönen, Päivälehden historia, 3 bd, 1940-49, Helsingin Sanomat 1889-1949, 1949; P. Klemola, Helsingin Sanomat: sananvapauden monopoli, 1981; K.K. Kulha, Sanasotaa ja neuvottelua: Helsingin sanomain poliittinen linja itsenäistymisestä talvisotaan, 1989; Päivälehti - Helsingin Sanomat, 1997)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
dagstidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011