Puroma, Albert

Puroma, Albert Aleksander (f. 21/2 1895 Tusby, d. 8/4 1987 Hfrs), militär, generallöjtnant (1953), Mannerheimriddare nr 96 (18/10 1942). Puroma är mest känd som hårdför kommendör för Pansardivisionens jägarbrigad. Han anslöt sig som internerad sjöman till Jägarbataljonen i Lockstedt 1915 och deltog i kriget 1918 som gruppchef bl.a. i erövringen av Viborg. Han var på 1920-talet kompanichef vid Reservofficersskolan och dess interimistiske chef, genomgick Krigshögskolan 1930-32 och var 1935-38 chef för Karelska näsets militärdistrikt.

I vinterkriget var Puroma chef för Viborgs skyddskårsdistrikt och utnämndes inför fortsättningskriget till kommendör för 12. Brigaden i Lappland och deltog med den bl.a. i striderna i Kiestinkiriktningen. 1943 förflyttades brigaden till Karhumäkiavsnittet, och i januari 1944 övertog Puroma befälet för Pansardivisionens jägarbrigad, med vilken han deltog i sommarfälttågets blodiga avvärjningsstrider på Karelska näset vid Kuuterselkä, Tali-Ihantala och Vuosalmi. Hösten 1944 utsågs han till kommendör för 6. Divisionen i kriget mot tyskarna i Lappland. Efter krigsslutet var han en tid chef för Stridsskolan, 1946-49 chef för huvudstabens kommandostab och 1949-56 chef för gränsbevakningen. (Itsenäisen Suomen kenraalit 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1996) (Erik Appel)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import