Pirhonen, Jouko

Pirhonen, Jouko Kalevi Esaias (f. 13/12 1915 Sordavala, d. 25/3 1996 Hfrs), militär, viceamiral (1971), Mannerheimriddare nr 111 (4/6 1943). Pirhonen genomgick Sjökrigsskolan 1935-37 och deltog ombord på Suomen Joutsen i kryssningar på världshaven 1934-35 och 1937-38. Han gjorde sig särskilt under fortsättningskriget känd som en djärv och framgångsrik chef för en torpedbåtsflottilj, med vilken han företog räder mot ryska krigsfartyg i hamnarna på bl.a. Hogland och Lavansaari. Han deltog under vintern 1942 ombord på en tysk Schnellboot i operationer i Engelska kanalen och i juli 1942 i kampen om ön Someri ca 40 km n.o. om Hogland. Totalt företog Pirhonen med sin torpedbåtsflottilj 63 patrullfärder och räder. Han utnämndes 1966 till kommendör för sjöstridskrafterna, samtidigt som han befordrades till konteramiral. Utgav tillsammans med två andra sjöofficerare 1956 boken Laivat puuta, miehet rautaa, som behandlade motortorpedbåtarna i striderna i Finska viken under fortsättningskriget. (Erik Appel)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import