Penttilä, Vilho

Penttilä, Vilho (f. 6/10 1868 Hogland, d. 12/2 1918 Esbo), arkitekt, teckningslärare. P. utexaminerades från Polytekniska institutet 1891, tjänstgjorde 1891-94 som extraordinarie arkitekt vid överstyrelsen för allmänna byggnaderna och innehade 1894 -1908 gemensam byrå med kollegerna Usko Nyström och Albert Petrelius. Hans omfattande produktion omspänner ett stort antal nyrenässans- och jugendbyggnader i hela landet, nämnas kan bl.a. KOP:s kontorsbyggnader i Lahtis, Tavastehus, Jyväskylä, Uleåborg, Viborg, Kuopio och Tfrs, kyrkor i Riihimäki, Siilinjärvi och Koskis, Schalinska huset (Fabriksg. 9 - Kaptensg. 11 - Bergmansskv.) och fastigheten Anneg. 12 - Nylandsg. 17 (bägge i Hfrs, tills. m. Nyström och Petrelius, 1898) samt även huset Gryningen (1905, urspr. ägt av nykterhetsföreningen Koitto) vid Simonsgatan. (Patrick Eriksson)

PenttilaeVilho

Penttilä, Vilho. Huset Gryningen vid Simonsgatan 8 i kvarteret Tuppen i Hfrs uppfördes ursprungligen 1905 av nykterhetsföreningen Koitto. Byggnaden har en färgrik historia, i detta arbete skildrad under uppslagsordet Koitto. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkitekter, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import