Koitto

Koitto, fastighet i det centrala Hfrs, uppförd 1905 (U. Nyström/V. Penttilä) av nykterhetsföreningen med samma namn. Sedan Koiton näyttämö nedlagts var den f.d. teatersalongen danslokal i drygt trettio års tid. Koitto övertogs efter andra världskriget av kommunistpartiet och blev då rörelsen splittrades 1970 ett centrum för partiminoriteten, de s.k. taistoiterna. Efter partiets konkurs 1992 övergick huset i Föreningsbankens ägo. 1997 köpte de finlandssvenska fonderna och stiftelserna Koittos hus, som döptes om till Gryningen. 1999 slutfördes en fullständig renovering av lokaliteterna på nedre botten som blev en festsal i jugendstil med läktare och foajéer. Aktiasalen, den f.d. Koittosalen, var 2000-05 uthyrd till aktiebolaget Showpartners och inrättades därefter till nattklubb. 2011 öppnades en musikteater med tillhörande restaurang i Koittosalen, Musiikkiteatteri Koitto. Huset inrymmer vidare kontorslokaler för bl.a. Svenska folkpartiet och Svenska kulturfonden.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 23.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 23.11.2011 av Import