Pentti, Arvo

Pentti, Arvo Veikko (f. 13/2 1915 Tavastkyro, d. där 1/2 1986), politiker och ämbetsman, överstelöjtnant (1966), Mannerheimriddare nr 29 (19/10 1941). Pentti, som genomgått Kadettskolan, var under vinterkriget kompanichef i JR 7 och deltog i striderna vid Summa. Under fortsättningskriget var han kompanichef i JR 44 och senare bataljonskommendör i samma regemente, 1944-48 knuten till staben för Björneborgs militärdistrikt. Pentti avgick ur aktiv tjänst 1948 och etablerade sig som jordbrukare i Tavastkyro samt gjorde politisk karriär inom dåvarande agrarförbundet (sederm. centerpartiet). Han var riksdagsman 1958-70, försvarsminister 1962-63, 1964-66, 1970 och 1971-72, chef för skyddspolisen 1972-78. (Erik Appel)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import