Palmroth, Reino

Palmroth, Reino Wilhelm (f. 2/4 1906 Ruovesi, d. 2/5 1992 Hfrs), författare, radioman och militär, major (1965). P. utexaminerades 1928 från Kadettskolan och tjänstgjorde 1933-45 som intendent för Krigsmuseet. Han arbetade från 1929 som idrottsreporter för Rundradion och var under andra världskriget med om att organisera försvarsmaktens radiosändningar samt framträdde även själv i propagandasändningar i etern (populärmusik). Tillsammans med reporterkollegan Pekka Tiilikainen grundade P. 1940 efter tysk förebild föreningen Propaganda-Aseveljet, som fr.o.m. 1941 arrangerade vapenbrödra-aftnar på hemmafronten. Han framträdde som författare under pseudonymerna Reino Hirviseppä och Palle och skrev dikter, sångtexter, revyer (populärunderhållning) m.m. Efter kriget avpolletterades han på grund av sin politiska högerframtoning från såväl armén som radion och verkade 1945-49 som social- och reklamchef vid Chymos Oy samt 1950-63 som försäljningschef vid Suomi-Filmi Oy; grundade sistnämnda år en egen filmofficin, Opus Oy. Hans memoarer, Kuin vierivä virta, utkom 1975. Erhöll kammarråds titel 1983.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import