Östra Nyland (f.d. dagstidning)Östra Nyland, tid. landskap

Östra Nyland/Kotka Nyheter, f.d. dagstidning (3-dagars), som fr.o.m. 1881 utkom i Lovisa. Bland grundarna märktes flera av det svenska partiets mest framträdande gestalter, som V.M. von Born och R.A. Wrede. Den till en början ytterst konservativa och aristokratiskt svensksinnade linjen förbyttes med tiden till en mera folklig och liberal, särskilt sedan aktiemajoriteten 1937 hade övergått till Ernst von Born och den Baumgartnerska familjen, som sedermera blev majoritetsägare.

Tidningen övertog vid ingången av 1945 Kotka Nyheter, som hade grundats 1897; fram till 1971 utkom en identisk delupplaga under detta namn. Ö. var fram till sin nedläggning den östligaste av de tidningar som utkommer på svenska. Till de långvarigaste chefredaktörerna hör Ossian Reuter (1898-1908), Sigurd Gadolin (1937-50), C.G. Neovius (1950-56 o. 1960-68) och Kim Wahlroos (1986-2008). Hufvudstadsbladet Ab blev 1982 delägare i tidningsbolaget, och 1988 övertogs aktiemajoriteten av Föreningen Konstsamfundet. Upplagan var 2009 ca 3 570 exemplar. I början av 2015 fusionerades tidningen med Borgåbladet till den nya dagstidningen Östnyland.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, dagstidningar, tidningspress, lokaltidningar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 08.03.2012
Uppdaterat 19.04.2016