Nyen

Nyen, fi. Nevanlinna, 1600-talsstad på högra Nevastranden, fick stadsprivilegier 1638 och 1642. På en udde v. om N. hade Karl IX på 1610-t. låtit uppföra en skans (Nyenskans). Staden, som var avsedd att bli en viktig knutpunkt för östhandeln, hade svensk och tysk kyrka samt ett hospital; den utgjorde samtidigt centrum för förvaltningen av Ingermanland. N. hade mot slutet av seklet ca tvåtusen invånare. De ledande köpmännen var övervägande tyskar, medan det lägre borgerskapet till största delen bestod av finnar. Särskilt tjärhandeln blomstrade.

Det i flera repriser förbättrade fästet förstördes 1656 av ryssarna, som också brände ned staden. Under stora nordiska kriget gav sig Nyenskans efter tappert försvar i april 1703. Peter den store grundade omedelbart sitt Petersburg ett stycke v. om N. (A.L. Hipping, Neva och Nyenskans intill S:t Petersburgs anläggning, 1836; C. v. Bonsdorff, N. och Nyenskans, 1891)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 03.05.2011
Uppdaterat 03.05.2011