Peter den store

Peter den store (1672-1725), rysk kejsare 1689-1725. P. efterträdde efter diverse intriger sina halvsyskon Fedor och Sofia som rysk kejsare. Under en bildningsresa i Västeuropa 1695-98 kom han i kontakt med bl.a. nederländskt skeppsbyggeri och tysk förvaltningskultur. Intryck från denna resa försökte han överföra till det ryska riket under hela sin regeringsperiod.

I stora nordiska kriget 1700-21 bekämpade P. den svenske kungen Karl XII. Han förlorade slaget vid Narva 1700, men besegrade svenskarna vid Poltava 1709, varefter P. lät ockupera Finland 1713-21 (stora ofreden); vid Nystadsfreden sistnämnda år avträdde Sverige sina baltiska provinser, Ingermanland, Kexholms och Viborgs län.

P. försökte reformera det väldiga ryska riket med målsättningen att bygga upp en europeisk stormakt. 1703, medan kriget pågick, lät han grunda staden S:t Petersburg och fästningen Kronstadt på erövrat svenskt område, i närheten av den plats där den lilla svenska 1600-talsstaden Nyen hade legat. På detta sätt fick det ryska riket en befäst hamnstad vid Östersjön.

P. omorganiserade armén, soldatutskrivningarna effektiverades och beväpningen moderniserades. Han började också bygga upp en betydande marin krigsmakt, moderniserade förvaltningen och genomförde skattereformer. Stormännen, de s.k. bojarerna och kyrkan och dess män knöts närmare den kejserliga centralförvaltningen. Utrikeshandeln blev viktigare och gynnades. (L. Hughes, Russia in the age of Peter the Great, 1998; Peter the Great and the west: new perspectives, red. L. Hughes, 2001) (Joachim Mickwitz)

PeterDenStore

Peter den store. Vid sin död 1725 efterlämnade han ett imperium som sträckte sig från Östersjön till Stilla havet. Målningen av honom med den ryska flottan i bakgrunden är gjord av en okänd konstnär och har tillhört Viborgs museum till 1940 då Karelen avträddes. Foto: Schildts bildarkiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011