Nordgren, John

Nordgren, John Valter Voldemar (f. 29/10 1899 Viborg, d. 26/5 1968 Hfrs), militär, överste (1944), Mannerheimriddare nr 60 (15/5 1942). Nordgren var under kriget 1918 med bland de trupper som intog Helsingfors, genomgick Kadettskolans första kurs och Krigshögskolan 1931-33. I vinterkriget var han chef för Högkvarterets taktiska avdelning, i fortsättningskriget förde han befäl över JR 4 på Karelska näset, Aunusnäset och vid Svir 1941-43, var stabchef vid VI armékåren 1943-44 och förde befälet över Pansardivisionens jägarbrigad i Lapplandskriget. Nordgren avgick ur aktiv tjänst 1946 och övergick till affärslivet. Mannerheimkorset fick han för sina insatser på Karelska näset och vid erövringen av Maaselkänäset med Karhumäki. (Erik Appel)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import