Nervander, Emil

Nervander, Emil Fredrik (f. 19/11 1840 Hfrs, d. 27/1 1914 Harjavalta), skriftställare och konsthistoriker, fil.kand. 1869. Nervander debuterade 1863 som skönlitterär författare med ett skådespel i fem akter (Vid Anjala), men kom sedermera främst att ägna sig åt ett omfattande kulturhistoriskt skriftställarskap. Han skrev 1868-73 konst- och teaterkritik i Hufvudstadsbladet och var 1874-79 chefredaktör för Åbo Posten. Nervander idkade 1864-65 konsthistoriska studier utomlands och kom härigenom till insikt om vanvården av de gamla finländska kyrkorna och deras konstskatter. Han arbetade därefter med kraft för utforskandet och restaureringen av den äldre kyrkokonsten i Finland samt grundade för detta ändamål tillsammans med bl.a. J.R. Aspelin Finska fornminnesföreningen. Föreningen arrangerade mellan 1871 och 1902 konsthistoriska expeditioner för att dokumentera gamla kulturhistoriskt värdefulla kyrkor och herrgårdar samt insamla föremål.

Nervander ledde sex expeditioner av detta slag och svarade dessutom för framtagningen och restaureringen av kalkmålningar i kyrkorna i Raumo, Tövsala, Nykyrka och Lojo. Bland hans talrika arbeten märks flera resebeskrivningar från hemlandet, bl.a. Sommarresor i Finland: på Åland och i Åbo-trakten (1872), I de dödas stad, en vägledning för vandraren på Helsingfors lutherska begrafningsplatser (1883) och ett verk i två band om den kyrkliga medeltidskonsten i Finland (1887-88). (M. Niinistö, Romantikko ja idealisti, 1974; T. Steinby, Emil Nervander; ett säreget levnadsöde, Hist. o. litt.hist. studier 67, 1992)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, konsthistoriker, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011