Aspelin, Johan Reinhold

Aspelin, Johan Reinhold (född 1/8 1842 Messuby, död 29/5 1915 Helsingfors), arkeolog, fil.dr 1877. Aspelin har betecknats som den finsk-ugriska fornforskningens grundläggare. Han blev 1867 amanuens vid statsarkivet och 1875 vid universitetets historiskt- etnografiska museum, fungerade 1878-85 som e.o. professor i arkeologi och var 1878-82 riddarhusgenealog samt utnämndes 1885 till statsarkeolog (landets första). Han utförde banbrytande forskningar rörande Finland och de finska stammarnas arkeologi; ansåg att de senare kommit till landet ca 600-700 e.Kr. Bland Aspelins initiativ märks bildandet av Finska fornminnesföreningen 1870 (dess ordf. från 1885), 1883 års förordning om vården av fornlämningar m.m. Han arbetade även energiskt för grundandet av ett statligt nationalmuseum. Utgav bl.a. det stora planschverket Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumusaloilta. Antiquites du Nord Finno-Ougrien (5 bd, 1877-84)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
arkeologer, personer (individer), finsk-ugriska folk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 30.05.2016