Nenonen, Vilho

Nenonen, Vilho Petter (f. 6/3 1883 Kuopio, d. 17/2 1960 Hfrs), militär, general av artilleriet (1941). Nenonen fick sin militära grundutbildning vid kadettskolan i Fredrikshamn och genomgick 1906-09 artilleriakademin i S:t Petersburg. Han förde från 1916 befälet över ett ryskt artilleriregemente vid Finska viken och deltog sommaren 1917 i offensiven vid Dünaburg; under kriget 1918 i hemlandet var han med om intagningen av Uleåborg. Han blev 1918 inspektör för artilleriet, på vilken post han kvarstod till 1947. Nenonen var därtill 1923-24 försvarsminister och 1937-40 chef för vapennämnden. Under vinterkriget var han kommenderad till USA för att skaffa vapen och tjänstgjorde under fortsättningskriget i Högkvarteret.

Nenonen var en nydanare av internationella mått inom artilleritekniken och en av de första som målmedvetet förverkligade en koncentration av elden. Tack vare de förbättringar av skjutmetoderna och materielen som han genomförde kunde det finländska artilleriet göra en i förhållande till sin styrka berömvärd insats under krigen 1939-45. N:s uppfinningar möjliggjorde framför allt en snabbare och säkrare inriktning av pjäserna. Efter kriget utgav han ett skjutreglemente för artilleriet, Kenttätykistön ampumaohjesääntö (1947) Fil.dr h.c. 1950. Nenonen tilldelades Mannerheimkorset nr 184. (M. Alajoki, Tykistönkenraali V.P.N., 1975; Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1997; V-M. Syrjö, Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918 -1996, historia, 1998)
NenonenVilho

Nenonen, Vilho. Var en banbrytare även för den topografiska luftfotograferingen i Finland. Foto: Museiverket.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 28.06.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 28.06.2011 av Import