Mangs, Frank

Mangs, Frank (f. 19/8 1897 Närpes, d. 31/7 1994 Sverige), väckelseledare. M. representerade den s.k. femte väckelsen (väckelserörelser) och stod nära Fria missionsförbundet i Finland och Svenska missionsförbundet i Sverige. Han inledde sin verksamhet i Svenska Österbotten och kom i början av 1920-t. till Hfrs, varefter han flyttade över till Sverige och åstadkom på 1930- o. 40-t. en stor väckelse i Norge. M. engagerade sig under andra världskriget i den skandinaviska och amerikanska hjälpverksamheten för Finland och talade i denna egenskap till Finlands riksdag. Han var en uppskattad talare både i Norden och USA, och nådde på senare år många människor även genom de tv-gudstjänster han medverkade i, vilket allt gjorde honom till 1900-talets mest kände väckelsepredikant i Norden.

För M. var församlingen som organisation osynlig. Han betonade i sin förkunnelse att individens omvändelse och andliga mognad var av största betydelse. M. var en produktiv författare och gav ut ett fyrtiotal böcker. Han var chefredaktör för Svenska Journalen 1946-52. (R. Eldebo, Den ensamma tron: en studie i F. M:s predikan, 1997)

MangsFrank

Mangs, Frank. Väckelseledarens hemgård i Närpes, Mangsgården, förvärvades 2002 av en nybildad allkristen förening, Frank Mangs Center, som verkar för kristen samverkan i ekumenisk anda. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import