Mäkinen, KariMäkinen, Kari Olavi (f. 5/1 1955 Björneborg) kyrkoman, teol. dr 1989. M. verkade åren 1979-84 som assistent i olika befattningar vid Kasbergets resp. Drumsö församling i Hfrs. Därefter var han tjänsteförrättande kaplan vid Länsi-Pori församling i Björneborg 1989, officiell assistent vid Ulvila församling 1989-93, samt dess kyrkoherde åren 1994-2005. M. var ställföreträdande biträdande professor vid Helsingfors Universitet 1994; prästassessor vid Åbo domkapitel 1998-2004 samt utnämndes följande år till biskop för Åbo ärkestift. 2010 valdes M. till ny ärkebiskop efter Jukka Paarma, som avgick med pension. Hans doktorsavhandling behandlade den finska författargrupperingen Tulenkantajats (sv. "Fackelbärarna") avståndstagande till folkkyrkans värderingar under 1920-talet. Har därtill gett ut en diktsamling, Hämärässä kypsyy aamu (1986).


Makinen_Kari_arkeb_2.jpg

Mäkinen, Kari. M. tillträder officiellt tjänsten som ärkebiskop i juni 2010. Han har karakteriserats som mycket liberal, där det främsta kännetecknet är den positiva inställningen till homoäktenskap. Foto: Turun Arkkihiippakunta/Åbo Ärkestift, U. Roine.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
präster, finländare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.11.2010
Uppdaterat 21.06.2023