Lahti, Aimo

Lahti, Aimo Johannes (f. 28/4 1896 Viiala, d. 19/4 1970 Jyväskylä), vapenkonstruktör. Lahti tjänstgjorde 1921-25 som vapenmästare vid Mellersta Finlands regemente och anställdes sistnämnda år av försvarsministeriet. Han var från 1929 verksam vid statens gevärsfabrik i Jyväskylä och erhöll 1946 avsked med generalmajors pension. Lahti konstruerade ett drygt femtiotal vapen, bland vilka märks Suomi-maskinpistolen (1922, förbättrad version 1931), som i fackkretsar ansågs som en av världens bästa kulsprutepistoler, vidare snabbeldsgeväret Lahti-Saloranta 26 (1926) och militärpistolen L-35, den senare efter smärre konstruktiva förändringar antagen av Sveriges armé som pistol m/40. Hans memoarer, Asesuunnittelijana Suomessa, utkom 1970. (Aimo Lahti, asesuunnittelun suuri suomalainen, 2000)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.04.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.04.2012 av Import