Laatikainen, Taavetti

Laatikainen, Taavetti (f. 27/7 1886 Haukivuori, d. 15/4 1954 S:t Michel), militär, general av infanteriet (1948), fil.kand. 1911. Laatikainen tillhörde från 1916 Preussiska jägarbataljonen 27 ( jägare) och deltog som löjtnant i kriget 1918, var 1921-27 chef för Reservofficersskolan, 1927-34 för Kadettskolan och tjänstgjorde sedan som regements-, militärläns- och divisionskommendör. Han förde befälet över en armékår såväl 1939 som 1941 och 1944 och var sedan bl.a. inspektör för infanteriet 1946-48. "Pappa" Laatikainen var en färgstark personlighet, som åtnjöt popularitet i vida kretsar. Han tilldelades Mannerheimkorset nr 17.(M. Sinerma, T.L. - legenda jo eläessään 1978; V-M. Syrjö, Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, historia, 1998)

Hans son, generalmajor (1980) Erkki Laatikainen (f. 1928), var 1980-86 kommendör för N. Finlands militärlän. (Itsenäisen Suomen kenraalikunta 1918-1996, biografiat, red. R. Lipponen, 1997)

LaatikainenTaavetti

Laatikainen, Taavetti. Man har hävdat att han med sin sorglöshet inte insåg situationens allvar vid det sovjetiska storanfallet försommaren 1944 och därför försummade att vidta nödvändiga motåtgärder. Foto: Museiverket.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
krig, jägarrörelsen, soldater
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 19.01.2011