Kuvaja, Eino

Kuvaja, Eino Jalmari (f. 17/6 1906 Kuopio, d. där 11/12 1975), militär, överstelöjtnant (1952), Mannerheimriddare nr 137 (4/7 1944). Före kriget var Kuvaja en internationellt känd skidlöpare, deltog i OS i S:t Moritz 1928, VM i Zakopane 1929, VM i Oslo 1930, OS i Garmisch-Partenkirchen 1936 och VM i Zakopane 1939. I vinterkriget var han kompanichef vid Taipale, under fortsättningskriget tjänstgjorde han i det berömda "Tyrjäregementet" (JR 7, befälhavare överste Armas Kemppi och senare överste Adolf Ehrnrooth), som under anfallsskedet vann ryktbarhet i genombrottsstriderna vid Tyrjä i riktning mot Karelska näset. Under reträttstriderna på Näset 1944 ledde Kuvaja framgångsrikt en av regementets bataljoner under de svåra avvärjningsstriderna vid Siiranmäki och Äyräpää, där han blev svårt sårad. Efter avskedet ur aktiv tjänst var han bl.a. 1956-61 försäkringsinspektör vid försäkringsbolaget Sampo. (Erik Appel)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import