Kuopio universitet

Kuopio universitet, sedan 1/1 2010 jämte Joensuu universitet en enhet inom Östra Finlands universitet, till 1984 Kuopio högskola. Högskolan inledde sin verksamhet 1972 i provisoriska lokaliteter och flyttade 1978 in i egna byggnader invid universitetscentralsjukhuset några km från Kuopio centrum. Undervisning gavs främst i medicinska och odontologiska ämnen. Universitetet hade flera specialenheter som profilerat sig inom internationell forskning, t.ex. områden som diabetesforskning och klimatförändring. Antalet studerande var läsåret 2004-2005 drygt 6 000. År 2008 hade universitetet 5 572 studerande och därtill 3 080 studerande på öppna universitetet samt 2 371 studerande som deltog i fortsättningsundervisningen. Universitetet var som störst Kuopios tredje största arbetsgivare, och personalen bestod av ca 1 700 personer, varav 112 professorer (2008).

I Kuopio fanns Finlands största enhet för läkarutbildning. Universitetet hade fem fakulteter: farmaceutiska, informationsteknologiska och handelsvetenskapliga, natur- och miljövetenskapliga, medicinska samt samhällsvetenskapliga fakulteten. Med fakulteterna jämställs dessutom A.I. Virtanen-institutet, ett biocentrum som representerar den internationella forskningstoppen inom bl.a. neurovetenskap och genterapi mot blodkärlssjukdomar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011
Uppdaterat 19.06.2023