Joensuu universitetJoensuu universitet, fi. Joensuun yliopisto, Joensuu, sedan 1/1 2010 jämte Kuopio universitet en del av Östra Finlands universitet (fi. Itä-Suomen yliopisto).

Det f.d. lärarseminariet, gr. 1880 i Sordavala, ombildades 1966 till högskola, som inledde sin verksamhet 1969. Till en början var undervisningen koncentrerad till humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga ämnen. 1984 blev Joensuu högskola universitet. Idag finns en forstvetenskaplig, en humanistisk, en matematisk-naturvetenskaplig, en pedagogisk, en samhällsvetenskaplig och en teologisk fakultet vid universitetet. Den teologiska fakulteten, som inledde sin verksamhet 2002, är landets tredje och unik i hela världen genom att där finns institutioner för både ortodox och västerländsk teologi. En del av universitetets undervisning är förlagd till Nyslott. I anslutning till J. verkar ett forskningsinstitut med uppgift att bedriva forskning som berör ö. Finland och Karelen. Bland övriga enheter märks en biologisk och forstvetenskaplig forskningsstation i Mekrijärvi och en undervisnings- och forskningsanstalt för turismbranschen i Nyslott. Universitetet hade 2002 ca 7 200 studenter och 1 200 anställda. År 2008 var antalet studerande 7 837 och antalet antällda 1 083.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
universitet, högskolor
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 26.09.2011
Uppdaterat 09.06.2023