Kraftman, Johan

Kraftman, Johan (f. 14/2 1713 Borgå, d. 19/8 1791 Ulvsby), ekonomisk skriftställare och skolman. Kraftman utnämndes 1746 till ekonomie docent i Åbo och sökte professurerna i fysik och ekonomi, men blev förbigången; de som utnämndes var C.F. Mennander och Pehr Kalm. Han var därefter 1748-55 rektor för trivialskolan i Björneborg, 1755-58 e.o. professor i matematik i Åbo och från sistnämnda år jordbrukare i Ulvsby, där han tog initiativ till torrläggningen av det stora kärret Lattomeri 1760-ca 1782 (skildrad av Kraftman i boken Berättelse om Lattomeri kärrs utdikning, 1785). Som ekonomisk skriftställare över olika frågor (folkbristen i svenska riket, jordbrukets låga ståndpunkt i Finland, svedjebruket, tiggeriet etc.) företrädde han en strikt merkantilistisk ståndpunkt och förespråkade en stark begränsning av tjänstefolkets rörelsefrihet. Kraftman ansåg att jordbrukets största problem var bristfälligt utdikade åkrar samt ivrade för torrläggning av kärr och effektivering av boskapsskötseln i landet. Utsågs 1778 till ledamot av Vetenskapsakademin i Stockholm.

Hans bror, teologie doktorn (1778) och skolmannen Anders Kraftman (1711-91), blev 1735 adjunkt vid Borgå gymnasium och 1746 lektor i historia och moral. Han var en framträdande medlem av mösspartiet vid 1765-66 års riksdag.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import