Korhonen, Arvi

Korhonen, Arvi Heikki (f. 9/1 1890 Utajärvi, d. 29/12 1967 Hfrs), historiker, fil.lic. (disp.) 1923. Korhonen var docent vid Turun yliopisto 1923-27, vid Helsingfors universitet 1925 -40 och professor i allmän historia vid sistnämnda universitet 1940-59. Han var en uppskattad akademisk lärare och innehade p.g.a. sina kontakter även ett avsevärt politiskt inflytande. Korhonen var 1927-40 bitr. chef för generalstabens krigshistoriska byrå och tjänstgjorde vid Högkvarteret både under vinterkriget och början av fortsättningskriget.

Korhonens forskningar gällde särskilt 1600-talets krigshistoria, som han belyste bl.a. i sitt detaljerade arbete om hakkapeliterna (2 bd, 1939-43). I verket Barbarossa-suunnitelma ja Suomi (1961, sv. övers. Barbarossaplanen och Finland, 1963) utvecklade Korhonen sin syn på förspelet till fortsättningskriget (drivvedsteorin). Bland hans övriga arbeten märks Suomen itärajan syntyhistoriaa (1938), Eerikki Antinpoika (1953) och handboken Suomen historian käsikirja (2 bd, 1949), som han redigerade.KorhonenA.jpg

Korhonen, Arvi. Var 1927-40 biträdande chef för generalstabens krigshistoriska byrå och tjänstgjorde vid Högkvarteret både under vinterkriget och början av fortsättningskriget. Foto: Museiverket.
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import