Kordelinin säätiö

Kordelinin säätiö, Alfred Kordelinin säätiö, kulturfond gr. 1918 enligt de önskemål grundaren Alfred Kordelin framfört i sitt testamente. Kordelinin säätiö stöder vetenskap, litteratur, konst och folkbildning. De första stipendierna utdelades 1920. Under perioden 1920-39 utdelades årligen ca 90 stipendier. Från 1940 fram till slutet av 1970-talet led fonden av dålig ekonomi, främst p.g.a. inflationen, vilket inverkade negativt på stipendieutdelningen. Fonden har fr.o.m. 1980-talet stärkt sin ekonomiska ställning avsevärt - 2004 använde den 2,5 milj. € till stipendier och andra understöd. 2008 utdelade fonden 4,2 milj. € i stipendier och understöd. (A. Halila, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto 1918-1988, 1990)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import