Kiila

Kiila, konstnärsgrupp, gr. 1936 som en sammanslutning av vänsterförfattare med uppgift att bilda en kulturfront mot tidens fascistiska strömningar. Till föreningens förgrundsgestalter under det första decenniet hörde Arvo Turtiainen, Elvi Sinervo, Katri Vala, Pentti Haanpää, Viljo Kajava, Hagar Olsson, Elmer Diktonius, Sven Grönvall m.fl. K., som även representerade traditionerna från Tulenkantajat, breddade efter andra världskriget sin medlemskår och blev ett samlande forum för vänsterintellektuella från flera olika kulturella områden, bl.a. kritiker, skådespelare, musiker, regissörer och bildkonstnärer. Av de sistnämnda kan nämnas Timo Aalto, Jorma Hautala, Niilo Hyttinen, Rauni Liukko och Tapio Tapiovaara. Raoul Palmgren, som var den mest framstående vänstersinnade kritikern vid ifrågavarande tid, anslöt sig först efter kriget men hade spelat en viktig roll redan då Kiilas program kom till. Föreningen var tvåspråkig och partipolitiskt neutral. Senare delen av 1940-talet och slutet av 1960-talet betecknade höjdpunkter i dess verksamhet, som avstannade på 1970-talet. (Kiila 30, 1966; K. Sallamaa, Kansanrintaman valo: kirjailijaryhmä Kiilan maailmankatsomus ja esteettinen ohjelma vuosina 1933-1943, 1994)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import