Palmgren, Raoul

Palmgren, Raoul Oskar Gånge- Rolf Armin (f. 12/1 1912 Karis, d. 10/3 1995 Tfrs), journalist och kulturkritiker, fil.dr 1965. Palmgren var på 1930-t. aktiv inom vänsterradikala kulturkretsar och anslöt sig 1944 till kommunistpartiet, vars dogmatiska kulturpolitiska linje han dock snart råkade på kollisionskurs med. Han utsågs 1945 till chefredaktör för det folkdemokratiska huvudorganet Vapaa Sana (kåsör under sign. Hapan; kåserier i urval utk. 1953), men avskedades sedan han 1952 utträtt ur kommunistpartiet på grund av de politiska meningsskiljaktigheterna. Palmgren var 1957-66 chefbibliotekarie vid stadsbiblioteket i Kemi och 1966-68 i Vasa samt 1968-76 professor i litteratur vid Uleåborgs universitet. Utgav 1948 Suuri linja, kansallisia tutkielmia, en studie i finländsk nationalism från marxistisk synpunkt, 1963 Toivon ja pelon utopiat, som behandlar den utopistiska litteraturen genom tiderna, och 1966 Joukkosydän (2 bd), en översikt över finländsk arbetardiktning. Bland Palmgrens övriga arbeten märks memoarromanen 30-luvun kuvat (pseud. R. Palomeri 1953), verket Maksim Gorki (1978), m.m. (Palmgrenin työ, red. I. Liikanen/K. Sallamaa,1982; K. Kalemaa, R.Palmgren, suomalainen toisinajattelija, 1984; R.Palmgren, Vankilapäiväkirja: R. Palmgrenin epitafi 1940-luvulle, 1997)PalmgrenR.jpg

Palmgren, Raoul. Utsågs 1945 till chefredaktör för det folkdemokratiska huvudorganet Vapaa Sana, men avskedades då han 1952 utträtt ur kommunistpartiet. Foto: Folkets Arkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import