Kaila, Erkki

Kaila, Erkki (f. 2/6 1867 Vittis, d. 9/12 1944 Åbo), kyrkoman, teol.dr 1896, far till Eino Kaila, brorson till ärkebiskop Gustaf Johansson. Han undervisade i början av 1900-talet vid Helsingfors universitet och var 1909-25 kyrkoherde i en Helsingfors-församling samt satt 1917-27 i lantdagen/riksdagen (Saml.). Kaila framträdde till den kristliga världsåskådningens försvar i en samhällelig brytningstid, var 1925-35 biskop i Viborg och utsågs 1935 till ärkebiskop. På denna post främjade han bl.a. det ekumeniska samarbetet, som tidigare inte hade stått högt i kurs hos det högsta kyrkliga ämbetets innehavare. Som kyrkoledare var Kaila vidsynt och tolerant. Under vinterkriget vädjade han framgångsrikt till de västerländska kyrkorna om humanitärt bistånd men indrogs under fortsättningskriget i konflikter p.g.a. vapenbrödraskapet med Tyskland. Gjorde även en insats som teologisk författare.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
författare, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 18.02.2011
Uppdaterat 18.02.2011