Johansson, GustafJohansson, Gustaf (f. 10/1 1844 Ylivieska, d. 24/7 1930 Åbo), ärkebiskop, teol.dr 1875. Johansson blev 1875 docent och 1877 professor i dogmatik och moral i Hfrs. Han hade studerat för J.T. Beck i Tübingen och tagit intryck av dennes biblisk-teosofiska riktning. Johansson valdes 1884 till biskop i Kuopio och 1897 i Nyslotts stift samt 1899 till ärkebiskop. Perioden 1885-94 var han vicetalman och 1897-1906 talman i prästeståndet. Delvis genom Johanssons inflytande kom prästerskapet att inta en mindre fast hållning under de s.k. ofärdsåren; han ansåg nämligen att försvarandet av de konstitutionella synpunkterna inte hörde till kyrkans uppgifter. Han var konservativ till sin läggning, men genomförde trots det några liberala reformer, bl.a. avskaffandet av nattvardstvånget (1910). Han uppträdde ofta mot religiösa sekter och riktningar, t.ex. laestadianismen och Frälsningsarmén, och ogillade även alla ekumeniska strävanden. (Y.J.E. Alanen, Gustaf Johansson, 1947)

Johansson, Gustaf (1880-1959), tidningsman.


JohanssonG.jpg

Johansson, Gustaf. Var konservativ till sin läggning och ogillade ekumeniska strävanden. Foto: Åbo Akademis Bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finlandssvenskar, ärkebiskopar, personer (individer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 11.02.2011
Uppdaterat 09.06.2023