Hynninen, Jouko

Hynninen, Jouko Untamo (f. 21/8 1907 Jäppilä, d. 5/11 1983 S:t Michel), militär, generalmajor (1966), Mannerheimriddare nr 47 (14/1 1942). Hynninen tillhörde under fortsättningskriget Ruben Lagus legendariska jägare, först som kompanichef, sedan som kommendör för Jägarbrigadens III bataljon. Han genomgick endast reservofficersskola och kadettskola och hörde därigenom till de få militärer som uppnådde generalmajors rang utan krigshögskola. Under fortsättningskrigets anfallsskede ledde han jägarbataljonen JP 3 i djärva operationer på Aunusnäset ned mot Svir och i en vid båge upp mot Onega och Petroskoi, ofta med förbindelserna bakåt avskurna. Hans bataljon deltog även i operationerna mot Karhumäki och Poventsa och trängde som den förste in i Karhumäki. Under de svåra reträttstriderna på Karelska näset 1944 ledde han på ett exemplariskt sätt sin krympande bataljon i de hårda striderna vid Kuuterselkä, Tali-Ihantala och Vuosalmi. Hynninen deltog i kriget mot tyskarna i Lappland som chef för en stridsavdelning om tre jägarbataljoner i operationerna mot Rovaniemi och upp mot Ivalo och Utsjoki. Efter kriget var han brigadkommendör och militärlänskommendör. Avgick ur aktiv tjänst 1967. (Erik Appel)
 
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
finländare, officerare, personer (individer), militärer (roll)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011
Uppdaterat 08.06.2023