högerextremism

högerextremism, högerradikalism. Det främsta kännetecknet för en högerextremistisk rörelse är att den inte skattar den parlamentariska demokratin högt. I historien har h. därtill framför allt präglats av en oförsonlig antikommunism. Man kan särskilja mellan två slag av h., dels en auktoritär höger som önskar bevara det existerande samhället och helst vrida klockan tillbaka till en tid då vissa icke önskvärda företeelser lyste med sin frånvaro (främst kommunismen; i våra dagar har dess plats tagits av flyktingar och invandrare), dels en fascism som i princip vill rasera det existerande samhället för att i stället bygga upp någonting nytt. I Finland representerades den auktoritära högern främst av IKL och Aktiva studentförbundet, medan fascismen uppträdde i huvudsak som en nazism efter tysk modell. Den auktoritära högern rekryterades främst från de gamla samhällseliterna, medan fascismen har betecknats närmast som ett medelklassfenomen. (Henrik Ekberg)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import