Aktiva studentförbundet

Aktiva studentförbundet, Hfrs, gr. 1931, organisation som representerade den auktoritära höger som uppträdde i hela Europa under tiden mellan världskrigen (högerextremism). A. bildades av studenter och aktivistveteraner som tillhörde Svenska folkpartiets Lapposinnnade högerfraktion. Organisationen kännetecknades bl.a. av att man inom den ställde sig positivare till ett samarbete med den finskspråkiga borgerligheten än vad man gjorde inom SFP:s majoritetsfraktion. 1937 började A. tillsammans med partiets högerfraktion, den s.k. bergsrådsfalangen, publicera tidskriften Svensk Botten, som utkom med vissa avbrott fram till sommaren 1944. A. var försvarsvänligt och protyskt, men inte pronazistiskt. Verksamheten avstannade i praktiken efter vinterkriget, och vårvintern 1945 fattades det slutgiltiga beslutet om dess nedläggning. Antalet personer som var medlemmar i föreningen torde inte ha överstigit tvåhundra. (H. Meinander, A., en högerradikal sammanslutning 1931-1945, Hist. o. litt.hist. studier 64, 1989)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
studenter, högerrörelser, aktivister, politiska rörelser
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 15.02.2011
Uppdaterat 10.03.2016