Halsti, Wolf

Halsti, Wolfgang ( Wolf) Hallstén (f. 13/10 1905 Hfrs, d. där 29/7 1985), militär och skriftställare, överste (1965). Halsti, som utexaminerades från kadettskolan 1928 och under 1930-talet tjänstgjorde bl.a. vid generalstaben och försvarsministeriet, dokumenterade sig tidigt som en skarpsynt militär analytiker, bl.a. i boken Suomen puolustaminen (1939), där han förespråkade ett hänsynstagande till geopolitiska realiteter. Halsti var under största delen av kriget stabsofficer och förde hösten 1944 befälet över det regemente som först landsteg vid Torneå i Lapplandskrigets inledningsskede, för vilket han tilldelades Mannerheimkorset. Han tog avsked 1945 och verkade därefter fram till 1970 i försäkringsbranschen. Halsti förfäktade sin uppfattning om nödvändigheten av realism i förhållandet till Sovjetunionen bl.a som ordförande i Paasikivi-samfundet 1961-64 och i det 1969 publicerade verket Me, Venäjä ja muut. Han utgav dessutom bl.a. det krigshistoriska arbetet Suomen sota (3 bd, 1955-57), memoarer (3 bd, 1973-75) och framtidsvisionen Euroopan kriisi 1987 (1979). Pol.dr h.c. 1976.


HalstiWolf.jpg

Halsti, Wolf. Betonade vikten av realism i förhållandet till Sovjetunionen. Foto: Schildts bildarkiv.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Import