Gyllenberg, Ane

Gyllenberg, Carl Ane (f. 24/12 1891 Itis, d. 28/1 1977 Hfrs), privatbankir. G. utexaminerades 1911 från handelsläroverket i Åbo och slog tidigt in på bankirbanan. Sin första anställning fick han 1911 vid Åbo aktiebanks huvudkontor, där han verkade till 1916, då han flyttade till Hfrs och blev biträdande direktör vid Bankirfirman Tom Sahlberg. Firman omvandlades senare genom köp, efter Sahlbergs död 1925, till Bankirfirman Ane Gyllenberg, som den kallades efter 1936. Efter sin avgång som vd och styrelseordförande 1958 kontrollerade G. företaget genom ett holdingbolag.

G. skapade sig en förmögenhet bl.a. genom inköp av industrier, fastigheter och tomter i Helsingforsregionen. Bankirfirmans ändamål var enligt bolagsordningen bl.a. att bedriva bankir- och kommissionsrörelse med värdepapper, köp och försäljning av stads- och landsfastigheter. G. satt i styrelsen för en rad storföretag, såsom Wärtsilä och Arabia. Han bedrev en omfattande humanitär verksamhet och grundade 1948 Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, som understödjer medicinsk forskning och upprätthåller museet i Villa Gyllenberg i makarna G:s forna hem på Granö. G:s liv uppfylldes av en ständig strävan efter andlighet, han var under mer än 50 år en hängiven anhängare av frimurarrörelsen. Erhöll kommerseråds titel 1949. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Import